Bổ sung tuyến đường đã thi công vào đường nội bộ khu di tích Nước Là

P.V |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa thống nhất chủ trương cho phép UBND huyện Nam Trà My tiếp tục thi công phần đường không ảnh hưởng đến khu di tích quốc gia Nước Là (tại thôn 1, xã Trà Mai), sau khi công trình bị đình chỉ để kiểm tra do xâm hại di tích. Đối với 328m đường được xác định có diện tích chồng lấn với quy hoạch Khu di tích Nước Là, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Sở VH-TT&DL khẩn trương tham mưu văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL và các bộ, ngành trung ương cho phép bổ sung tuyến đường này vào đường nội bộ khu di tích khi lập quy hoạch chi tiết để triển khai thi công hoàn chỉnh.

Di tích Nước Là được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 2008, có phạm vi khoanh vùng bảo vệ hơn 27ha. Khi tuyến đường tây Tắc Pỏ dài hơn 3km do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư thi công đã xâm hại khu di tích và chưa chưa được Bộ VH-TT&DL thống nhất.

P.V