Các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đường cao tốc trước ngày 31.3

CÔNG TÚ |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại thông báo kết luận do Văn phòng UBND tỉnh ban hành mới đây, đối với các địa phương có dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam đi qua mà chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công công trình trọng điểm quốc gia, .
Cũng trong thông báo này, UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhiều vấn đề. Theo đó, UBND tỉnh đã có Văn bản số 201/UBND-KTN ngày 15.1 gửi Bộ GTVT và VEC đề nghị bổ sung giải quyết những tồn tại về thiết kế của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó có các đường gom, cống chui dân sinh, kênh, mương tưới và đề nghị của Công ty CP Wei Xern Sin Việt Nam về đường vận chuyển đến trạm bê tông nhựa. Yêu cầu VEC cử cán bộ phối hợp đơn vị tư vấn làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để kiểm tra và thống nhất phương án giải quyết. VEC phải có văn bản yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GTVT về việc chở hàng hóa, vật liệu đúng tải trọng cầu, đường và sửa chữa kịp thời hư hỏng trên các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công công trình để nhân dân đi lại khi có yêu cầu của Sở GTVT và UBND các huyện, thị xã.

UBND tỉnh cũng đề nghị thị xã Điện Bàn, UBND 2 huyện Phú Ninh và Núi Thành tập trung triển khai thực hiện để bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam kịp tiến độ yêu cầu, hoàn thành dứt điểm trước ngày 31.3.

CÔNG TÚ