Có mới nới cũ

SÁU CÒI |

Hai cây cầu mới Hương An và Bà Rén (trên tuyến quốc lộ 1) được khánh thành và đưa vào sử dụng đã giảm tải phần lớn lưu lượng xe trọng tải nặng lưu thông qua hai cây cầu cũ vừa yếu vừa xuống cấp. Tuy nhiên, cầu cũ vẫn còn hữu dụng lắm. Hằng ngày, xe buýt và nhiều xe khách, xe tải nhẹ, xe máy vẫn đều đặn lưu thông qua cầu cũ Hương An; còn cầu cũ Bà Rén và cầu tạm tiếp tục “đón” xe tải nhẹ, xe máy đi lại. Đặc biệt, mọi hoạt động tham gia giao thông của người dân đang sinh sống trong khu vực này không thể tách rời với hai cây cầu cũ.

Công tác bảo trì tại khu vực cầu Bà Rén cũ không kịp thời.
Công tác bảo trì tại khu vực cầu Bà Rén cũ không kịp thời.

Thế nhưng, từ khi cầu mới được đưa vào sử dụng, chuyện duy tu, bảo dưỡng trên cả đoạn tuyến cũ mà nhất là đường dẫn, mặt cầu dường như bị đơn vị có trách nhiệm… lãng quên, dù xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Việc bảo trì tiến hành chậm chạp khiến quá trình lưu thông của người điều khiển phương tiện gặp khó khăn, dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị cơ quan chức năng quản lý quốc lộ 1 qua địa bàn Quảng Nam, doanh nghiệp chịu trách nhiệm công tác duy tu, bảo dưỡng lưu tâm đến vấn đề này, không để những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

SÁU CÒI