Công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến quốc lộ 14B đoạn qua Đại Lộc

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 12.5, huyện Đại Lộc công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến quốc lộ (QL) 14B, đoạn qua địa bàn huyện.

Theo Quyết định 2728/QĐ-UBND tỉnh ngày 5.8.2015, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến QL 14B, đoạn qua huyện Đại Lộc và ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án phê duyệt. Phạm vi, ranh giới quy hoạch là dọc theo QL 14B qua địa phận hành chính các xã: Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Hiệp và thị trấn Ái Nghĩa. Về ranh giới quy hoạch, phía đông giáp TP.Đà Nẵng, phía tây giáp khu thương mại - dịch vụ Ngọc Thạch (xã Đại Hồng), phía nam cách QL 14B khoảng 250m, phía bắc cách QL 14B khoảng 250m.

Công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến QL 14B. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến QL 14B. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Không gian quy hoạch dọc tuyến QL 14B qua Đại Lộc gồm 5 phân khu: phân khu Đại Hiệp - Ái Nghĩa, phân khu Đại Nghĩa, phân khu Đại Quang, phân khu Đại Đồng và Đại Hồng. Trong đó, phân khu Đại Hiệp - Ái Nghĩa được quy hoạch với khu vực dân cư - đô thị, diện tích hơn 300ha; khu vực công nghiệp 250ha và khu vực phát triển du lịch với quy mô 15ha tại khu vực hồ Trà Cân. Phân khu Đại Nghĩa được định hướng phát triển công nghiệp với 2 Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 1, Đại Nghĩa 2 trên tổng diện tích 140ha và khu vực phát triển du lịch quy mô 52ha tại Vũng Thùng. Phân khu Đại Quang gồm các điểm dân cư nông thôn với quy mô 19ha, Cụm công nghiệp Đại Quang quy mô khoảng 165ha và khu vực phát triển du lịch tại Suối Thơ quy mô khoảng 28ha. Phân khu Đại Đồng có cấu trúc không gian gồm khu vực dân cư - đô thị, khu phát triển công nghiệp với quy mô 118ha và khu vực du lịch với quy mô 27ha tại Suối Mơ. Phân khu Đại Hồng là trung tâm cụm xã phục vụ các xã Đại Hồng, Đại Tân và Đại Phong.

Cũng tại Quyết định 2728, UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Lộc tổ chức công tác cắm mốc, bàn giao làm cơ sở công bố quy hoạch theo quy định để các tổ chức, cá nhân có liên quan theo dõi, thực hiện. Tổ chức rà soát, khớp nối đồ án quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa để thống nhất quản lý phù hợp theo nội dung đồ án quy hoạch. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với các giai đoạn được xác định; xem xét lồng ghép nội dung này trong quá trình xây dựng chương trình phát triển đô thị Ái Nghĩa và hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Việc xây dựng kế hoạch phải xác định cụ thể các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước có lồng ghép vào kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh, huyện, các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn nhà nước cần kèm theo thu hút nguồn lực đầu tư… Trong quá trình triển khai quy hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc phải báo cáo Sở Xây dựng và các ngành liên quan của tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định trước khi thực hiện. UBND tỉnh cũng giao các sở, ban ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn huyện Đại Lộc trong quá trình đầu tư xây dựng và phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt...

HOÀNG LIÊN