Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Vịnh An Hòa

VĂN PHIN |

Chiều 16.3, UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Phát triển hạ tầng (Khu kinh tế mở Chu Lai) và Công ty CP Đầu tư Chu Lai - Hội An có buổi họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1.

Dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 có quy mô 45,67ha, hiện còn 11ha cần giải phóng mặt bằng, trong đó có 7ha thuộc khu tái định cư Tam Quang trước đây và 4ha (gồm 2,6ha đất nuôi trồng thủy sản, 1ha đất của các hộ dân mặt tiền đường Quang Trung) đang lập các hồ sơ, thủ tục để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện tại còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, nhóm 7 hộ dân sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trước đây; các hộ dân đường Quang Trung chưa phối hợp đo đạc, kiểm kê, một số trường hợp tái lấn chiếm sử dụng đất… Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản, mời các hộ dân vận động lần cuối, trong trường hợp không thực hiện thì kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Tiếp tục vận động các hộ dân đã có phê duyệt phương án bồi thường nhận tiền; bố trí đất tái định cư tương xứng cho các hộ dân đường Quang Trung để đảm bảo giải phóng mặt bằng thi công dự án.

TAGS