Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường cao tốc

CÔNG TÚ |

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Đình Tùng yêu cầu huyện Núi Thành đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đúng thời gian.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện bồi thường của dự án phối hợp với UBND các xã nhanh chóng giải quyết cụ thể các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu rà soát lại vị trí còn vướng mắc, tập trung kiểm tra, giải quyết… Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, làm việc với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các ngành liên quan phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị khai thác mỏ đá ở xã Tam Nghĩa thực hiện việc di dời kho vật liệu nổ công nghiệp bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc và xử lý số lượng tồn đọng (nếu có) theo quy định. Đôn đốc, yêu cầu các đơn vị khai thác mỏ khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và tháo dỡ, di dời máy móc thiết bị, nhà xưởng đến vị trí mới, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

CÔNG TÚ