Đẩy nhanh tiến độ nạo vét luồng tuyến Kỳ Hà - Tam Hiệp

VĂN PHIN |

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Xây dựng và thương mại Quê Hương (đơn vị thi công) tập trung nạo vét đoạn luồng từ Phao số 0 đến Bến số 3 (tuyến luồng Kỳ Hà - Tam Hiệp) đến ngày 15.12.2016 phải đạt độ sâu -9,5mHĐ để khảo sát, thông báo hàng hải trước ngày 31.12.2016 và tiếp tục hoàn thành việc nạo vét đảm bảo độ sâu -10,7mHĐ trước ngày 30.9.2017. Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (đơn vị tư vấn thiết kế) tiếp tục nghiên cứu và có văn bản về chuẩn tắc luồng của các giai đoạn thiết kế (cho tàu 10.000DWT, 20.000DWT, 30.000DWT hành thủy) để đảm bảo cho các phương tiện hành thủy an toàn, nhất là sau khi đầu tư hoàn thành và đưa tuyến luồng vào khai thác sử dụng.

VĂN PHIN