Đề nghị công bố danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng

PHÚC LÂM |

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa đề nghị Sở GTVT công bố rộng rãi danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác kiểm soát, thực hiện thủ tục ngừng hoạt động phương tiện hết niên hạn sử dụng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định pháp luật.

Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xe 3 bánh tự chế, phương tiện cơ giới đường bộ hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, các phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, đặc biệt là các loại xe 3 - 4 bánh gắn động cơ điện; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký và gắn biển kiểm soát đối với xe máy điện, mô tô điện trước ngày 1.7.2016…

PHÚC LÂM