Đề nghị phân bổ hơn 135,3 tỷ đồng làm đường tại Đại Lộc

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ Kế hoạch - đầu tư thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho dự án đường từ trung tâm huyện Đại Lộc đi vào các xã vùng lũ ven sông Vu Gia, đoạn Km9 + 750 (ĐT 609B) đi các xã: Đại Hòa, Đại Minh và Đại Phong với tổng mức đầu tư hơn 135,3 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 92,9 tỷ đồng, chi phí đền bù giải tỏa 15 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý; được thực hiện trong 4 năm (2015 - 2018).

Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo phục vụ kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; góp phần ổn định sản xuất và cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực các huyện phía tây của huyện Đại Lộc; kết hợp với đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cùng với các tuyến quốc lộ 14B, đường Hồ Chí Minh, đường ĐT609, ĐT609B, ĐT610 sẽ tạo thêm một trục chính kết nối các vùng phía tây của huyện Đại Lộc. Tổng chiều dài các tuyến 11,30km.

BẢO NGUYÊN