Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư chợ Trạm

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư chợ Trạm trên địa bàn xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành.

Tổng mức dự toán kinh phí đầu tư dự án là 534,8 tỷ đồng (bao gồm cả phí ứng vốn), trong đó đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ hơn 116,7 tỷ đồng, ngân sách huyện Núi Thành hơn 50 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án là 368 tỷ đồng. Dự án nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân vùng dự án và tạo nguồn thu qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời góp phần phát triển đô thị Núi Thành, khớp nối cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường an sinh xã hội. Dự án dự kiến triển khai trong 3 năm (2021 - 2023).

TAGS