Điều chỉnh dự án tuyến đường ĐH6.TP

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐH6.TP (huyện Tiên Phước), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án được UBND huyện Tiên Phước phê duyệt. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung hơn 36,6 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Trong đó, vốn vay WB gần 32 tỷ đồng để thực hiện công tác xây lắp, chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác; vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện công tác quản lý dự án, kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến 2019.

TAGS