Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Phú Thịnh

ANH ĐÔNG |

HĐND huyện Phú Ninh vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú Thịnh và quy hoạch vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 2030.

Thị trấn Phú Thịnh.
Thị trấn Phú Thịnh.
 

Theo đó phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích 713ha, trong đó điều chỉnh ranh giới hành chính thị trấn Phú Thịnh với tổng diện tích tự nhiên là 648ha (chênh lệch tăng so với tổng diện tích được phê duyệt theo quy hoạch là 12,62ha) và diện tích quy hoạch vùng phụ cận 65ha, phạm vi thuộc xã Tam Đàn (51,1ha) và xã Tam Thái (13,9ha). Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bổ sung và từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt đô thị loại V, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung đô thị thị trấn Phú Thịnh bền vững; hướng tới mục tiêu đạt được một số tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2030. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn, xã Tam Thái và xã Tam Đàn; làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng, bố trí đất đai theo kế hoạch hàng năm và dài hạn.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung gồm điều chỉnh tên gọi từ Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm huyện Phú Ninh thành “Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú Thịnh và vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 2030” và điều chỉnh, bổ sung phân khu chức năng và sử dụng đất thị trấn Phú Thịnh với các nội dung như: điều chỉnh giảm hồ điều tiết, đất phát triển nông nghiệp đô thị, quy hoạch sử dụng đất các khu có chức năng công cộng, thương mại dịch vụ, quy hoạch sử dụng đất khu vực có chức năng làng nghề truyền thống, đất cụm công công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải tại khu vực sông La Ngà… Đồng thời bổ sung quy hoạch sử dụng đất khu vực có chức năng phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trên tuyến đường Chu Văn An (dọc sông La Ngà) và tuyến đường Quang Trung qua khu vực mỏ đá. Thống nhất đưa ra ngoài quy hoạch di tích lịch sử có vị trí nằm phía Tây Bắc trụ sở làm việc UBND huyện; giữ nguyên vị trí, điều chỉnh bổ sung diện tích Khu di tích lịch sử kháng chiến Hạ Lào và Khu di tích lịch sử Ao Lầy - Kỳ Thịnh theo diện tích đã khoanh vùng bảo vệ. Các nội dung bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị loại V gồm: bổ sung bến xe cấp IV, quy mô 2.000m2 và nhà tang lễ 1.000m2. Về giao thông cơ bản giữ nguyên mạng lưới khung theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời điều chỉnh tuyến đường số 12 có điểm đầu từ đường Trần Hoán đến điểm cuối là đường Phan Tấn Vinh, điều chỉnh, bổ sung các tuyến giao thông định hướng kết nối đến các xã phụ cận; giảm mật độ đường giao thông nội bộ. Ngoài ra còn định hướng điều chỉnh một số hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước, cấp điện, nhà máy xử lý nước thải.

HĐND huyện giao UBND huyện hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch đã được thông qua.

TAGS