Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình Quốc môn Cửa khẩu Nam Giang

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Ngày 4.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký Quyết định số 2369/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Quốc môn Cửa khẩu Nam Giang, gồm các hạng mục: cổng Quốc môn, san nền và tường chắn.

Theo đó, nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, bao gồm: tường chắn đất có chiều dài 38,53m, chiều cao 4 - 8m, kết cấu BTCT đá 1x2 mác 150, đắp đất đầm chặt K90; bổ sung diện tích đắp san nền 867m2 đảm bảo cảnh quan công trình. Ngoài ra, quyết định cũng cho phép điều chỉnh công tác ốp đá Marble Emperador 3 mặt tại các lam bê tông lấy ánh sáng thành ốp một mặt, hai mặt còn lại sơn vôi bả matit. Giá trị dự toán phần điều chỉnh, bổ sung này hơn 2,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục có liên quan và triển khai thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt; đồng thời giao các sở: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính phối hợp với ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

Được biết, sau khi điều chỉnh, bổ sung tổng thể, giá trị dự toán công trình gần 26,6 tỷ đồng.

ALĂNG NGƯỚC