Dự án mở rộng quốc lộ 1: Đã lập biên bản bàn giao mặt bằng hơn 56km toàn tuyến

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 và  dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam của UBND tỉnh cho biết, đến nay, công tác GPMB của các dự án thành phần mở rộng QL1 đã hoàn thành cơ bản, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công kịp tiến độ yêu cầu. Cụ thể, công tác trích đo địa chính thực hiện cho hơn 6.100 hộ; đã kiểm kê, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 5.700 hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời đã thu hồi 169,27ha đất của 5.217 hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi. Đến nay đã đã có 5.438 hộ nhận tiền, với tổng số tiền chi trả là 402,5 tỷ đồng. Đồng thời đã lập biên bản bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư dự án được 56,66km/57km toàn tuyến.

* Trong khi đó, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn tỉnh đến nay đã thực hiện được gần 70% khối lượng công việc. Chiều dài đã GPMB được hơn 62,7km trong tổng số hơn 91km; trong đó Tam Kỳ và  Quế Sơn đã GPMB và bàn giao xong đoạn tuyến qua địa bàn địa phương. Đã chi trả cho hơn 5.200 hộ trong tổng số hơn 5.700 hộ đã phê duyệt, đạt hơn 91% với tổng số tiền đã chi trả cho dân gần 498 tỷ đồng.  

BẢO NGUYÊN