Dự án nâng cấp đường nối quốc lộ 1 đến cao tốc và đường ven biển: Phân bổ hơn 40,8 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng

CHÂU NỮ |

Từ nguồn vốn Bộ Giao thông vận tải bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển Quảng Nam (đoạn thuộc tuyến quốc lộ 40B), ngày 29.6, UBND tỉnh phân bổ hơn 40,8 tỷ đồng cho các địa phương. Trong đó, phân bổ cho UBND TP.Tam Kỳ hơn 26,8 tỷ đồng; UBND huyện Phú Ninh: 14 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nêu trên; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.