Giá dịch vụ xe ra vào bến ở Quảng Nam thấp nhất 900 đồng/lượt/ghế

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt giá dịch vụ xe ra vào bến loại 2, 3, 4, 5, 6 và thấp hơn loại 6 trên địa bàn Quảng Nam đối với tuyến nội tỉnh, ngoại tỉnh và quốc tế. 

Tuyến nội tỉnh, mức giá thấp nhất là 900 đồng/lượt/ghế đối với cự ly dưới 50km (bến xe thấp hơn loại 6); mức giá cao nhất là 2.800 đồng/lượt/ghế đối với cự ly từ 200km trở lên (bến xe loại 2).

Đối với tuyến ngoại tỉnh, mức thấp nhất là 1.100 đồng/lượt/ghế đối với cự ly dưới 100km (bến xe thấp hơn loại 6); cao nhất là 6.300 đồng/lượt/ghế đối với cự ly từ 750km trở lên (bến xe loại 2).

Liên vận quốc tế có 3 mức giá 6.700 đồng/lượt/ghế, 6.000 đồng và 5.700 đồng tương ứng với bến xe loại 2, 3, 4.

Giá dịch vụ xe ra vào bến đối với xe buýt là 15 nghìn đồng/chuyến đối với tất cả các bến xe trên địa bàn Quảng Nam.

Giá dịch vụ xe ra vào bến nêu trên thu theo cự ly tuyến, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

* Trước đó, UBND tỉnh cũng ban hành quy chế tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khác thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở Quảng Nam.

CHÂU NỮ