Giai đoạn 2018-2020, khôi phục, cải tạo hơn 65km đường

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo phê duyệt của UBND tỉnh, giai đoạn 2018-2020, Quảng Nam sẽ khôi phục, cải tạo 15 đoạn tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã với tổng chiều dài 65,01km. Tổng kinh phí dự kiến hơn 232 tỷ đồng (vốn vay Ngân hàng Thế giới 205 tỷ đồng; vốn đối ứng của địa phương hơn 27 tỷ đồng).

Giai đoạn này cũng bảo dưỡng thường xuyên tổng chiều dài hơn 4.293km đường với kinh phí 139 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ.

Nội dung nêu trên thực hiện theo kế hoạch chi tiêu trung hạn cho lĩnh vực đường bộ của tỉnh, giai đoạn 2018-2020 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương của UBND tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

CHÂU NỮ