Hỗ trợ Đại Lộc hơn 2,56 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chợ

CHÂU NỮ |

Từ nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019, UBND tỉnh vừa quyết định cấp hơn 2,56 tỷ đồng cho UBND huyện Đại Lộc để hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ. 

Trong đó, đầu tư chợ Bến Dầu (xã Đại Thạnh) 606 triệu đồng; chợ Hà Vy (xã Đại Hồng) 1 tỷ đồng; chợ Hà Tân (xã Đại Lãnh): 959 triệu đồng. Được biết, tổng mức đầu tư của 3 chợ nêu trên hơn 16 tỷ đồng.

TAGS