Hỗ trợ kinh phí cấp 414 số đỏ cho các hộ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2

ĐP |

(QNO) - Ngày 20.5, UBND tỉnh thông qua quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở và đất vườn) cho các hộ tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Ban Quản lý dự án thủy điện 3 làm đại diện sẽ hỗ trợ trên 70 triệu đồng, từ vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2, để thực hiện cấp 414 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc khu tái định cư xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác. UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 3 có trách nhiệm chuyển kinh phí cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bắc Trà My thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết toán theo quy định. Sở TN-MT chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bắc Trà My.

ĐP