Hỗ trợ làm đường liên quan giải phóng mặt bằng cầu Giao Thủy

CÔNG TÚ |

(QNO) - Ngày 13.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc để hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn Giao Thủy - Hòa Thạch (xã Đại Hòa).

Khu vực Xí nghiệp ươm tơ Giao Thủy (cũ) cần phải giải tỏa để thi công cầu Giao Thủy.
Khu vực Xí nghiệp ươm tơ Giao Thủy (cũ) cần phải giải tỏa để thi công cầu Giao Thủy. Ảnh: C.T

Theo đó, UBND huyện Đại Lộc được cấp 500 triệu đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai làm tuyến đường giao thông liên thôn Giao Thủy - Hòa Thạch sẽ đảm bảo các điều kiện bố trí đất ở cho các hộ dân tại khu tập thể ươm tơ Giao Thủy cũ, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Giao Thủy. Số kinh phí trên từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương được Trung ương cho phép chuyển sang thực hiện một số nhiệm vụ (đã được chuyển nguồn sang năm 2016).

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đại Lộc chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, phê duyệt bổ sung nhiệm vụ nêu trên vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cầu Giao Thủy nhằm thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

CÔNG TÚ