Hoàn thành đổ bê tông 4 nhịp dầm cầu vượt tầng 2 nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

                           QUẾ LÂM |

(QNO) - Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam cho biết, trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, công ty bố trí hơn 500 công nhân mỗi ngày, tăng cường máy móc thiết bị thi công 3 ca liên tục, đổ bê tông nhịp X14-X1 của hạng mục vòng xuyến.

Đến nay, công ty đã hoàn thành 245/444 cọc khoan nhồi, 12/15 trụ của cầu vượt tầng 2 nhánh đường Điện Biên Phủ và Tôn Đức Thắng, 4 trụ cầu dẫn nhánh đường Trường Chinh, đồng thời hoàn thành 4 nhịp dầm cầu vượt tầng 2 (gồm 3 nhịp nhánh đường Điện Biên Phủ và nhịp T2-T3 nhánh đường Tôn Đức Thắng). Phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ cam kết vào dịp lễ 29.3.2015.

                                                                                              QUẾ LÂM