Hơn 11,5 tỷ đồng vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn giao thông

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 9.12, UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí và giao Sở Công Thương quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn cảnh báo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường Võ Chí Công năm 2021 với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng.

Nội dung dự án gồm: quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn cảnh báo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Quảng Nam (km 947 - km 1.027) và tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Cửa Đại đến dốc Diên Hồng theo phương án được phê duyệt, đảm bảo hệ thống được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm điện; thanh toán chi phí tiền điện cho đơn vị bán điện; tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

Quy mô hệ thống tuyến quốc lộ 1 gồm: chiều dài tuyến chiếu sáng sử dụng điện lưới 88,036km, 56 tủ điều khiển, 3.962 bóng đèn. Đối với đường Võ Chí Công, chiều dài tuyến chiếu sáng sử dụng điện lưới 20,17km, 7 tủ điều khiển, 588 bóng đèn; chiều dài tuyến chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời 2,285km, 54 tủ, 54 bóng đèn, 3 cụm đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời.

Dự toán chi phí hơn 11,5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó chi phí tiền điện hơn 8,1 tỷ đồng; chi phí quản lý, vận hành gần 2,4 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác (tổ chức đấu thầu, chi phí duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, chi phí dự phòng...).

TAGS