Hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn ở Sơn Viên

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 20.4, UBND huyện Nông Sơn cùng đơn vị thi công tổ chức chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình đường giao thông từ cầu Đại An II đến khu tái định cư Nước Nóng (thôn Phước Bình Đông, xã Sơn Viên).

Được đầu tư xây dựng mới với tổng chiều dài hơn 630m, đây là công trình giao thông cấp 4, bao gồm 2 nhánh tuyến: nhánh 1 có chiều dài gần 200m và nhánh 2 hơn 430m. Tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ dồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016.

Công trình nhằm hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu tái định cư Nước Nóng. Ngoài ra phục vụ việc chạy lũ, cứu hộ cứu nạn trong điều kiện cấp bách...

MINH THÔNG