Hơn 14 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (Núi Thành)

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh  (đoạn từ Km 0+00 - Km 1+250,52). Công trình do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 14,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, được thực hiện trong năm 2014.

Đây là dự án nhằm phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và cải tạo môi trường cảnh quan đô thị, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông tại thị trấn Núi Thành.

BẢO NGUYÊN