Hơn 200 tỷ đồng xây dựng đường nối tuyến ĐT603A với ĐT607

CÔNG TÚ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối tuyến ĐT603A với tuyến ĐT607 (huyện Điện Bàn). Công trình do Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng trên địa bàn xã Điện Ngọc.

Tuyến đường nối ĐT603A với ĐT607 có tổng chiều dài hơn 4,3km, mặt cắt tuyến đường rộng 20m, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng và triển khai thực hiện trong năm 2013 - 2015. UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc căn cứ dự án được duyệt xây dựng phương án tài chính, đề xuất hình thức, phương thức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý quá trình thực hiện dự án  đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả vốn đầu tư.

CÔNG TÚ