Hơn 8,8 tỷ đồng giải phóng mặt bằng 2 dự án ở Đại Lộc

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định điều chuyển cho UBND huyện Đại Lộc 8,85 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án trên địa bàn huyện.

Trong đó, điều chuyển 5 tỷ đồng kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 609, lý trình km17+360 - km20+440 và km37+00 - km46+250; điều chuyển 3,85 tỷ đồng kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thục hiện dự án đường từ trung tâm huyện Đại Lộc đi vào các xã vùng lũ ven sông Vu Gia.

CHÂU NỮ