Khắc phục tồn tại trên các tuyến đường ngang và đường dân sinh giao nhau với đường sắt Bắc Nam

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại trên các tuyến đường ngang và đường dân sinh tại các vị trí giao nhau với đường sắt Bắc Nam.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua chỉ đạo Ban An toàn giao thông ở địa phương phối hợp với các phòng chức năng và UBND các xã, phường liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát lại các tuyến đường ngang, đường dân sinh qua đường sắt trên địa bàn để có kế hoạch thực hiện bổ sung biển báo hiệu, kẻ vạch dừng, gờ giảm tốc và giải tỏa các vật cản che khuất tầm nhìn; giải tỏa và xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất hành lang an toàn đường sắt và phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt tổ chức đóng các lối đi dân sinh tự mở có ô tô qua lại để đảm bảo an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện khắc phục các tồn tại trên các tuyến đường ngang, đường dân sinh tại các vị trí giao nhau với đường sắt theo Biên bản kiểm tra và đề nghị của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

M.L