Khắc phục tồn tại trong triển khai đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Q.VIỆT - C.TÚ |

Chiều 1.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đồng chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh với Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, các sở, ban ngành và lãnh đạo các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, thị xã Điện Bàn, TP.Tam Kỳ để giải quyết tồn tại trong triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn tỉnh.

Hiện tại,  đang có vướng mắc ở 24 vị trí thi công trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trên tuyến chính, có 9 điểm vướng mặt bằng với tổng chiều dài 1,5km. Nguyên nhân là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa thỏa mãn với mức bồi thường ảnh hưởng rung nứt nhà cửa; có hộ dân đòi được hỗ trợ nâng toàn bộ nền nhà do quá thấp so với mặt đường cao tốc và một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng thường xuyên cản trở thi công dự án. Các hạng mục đường gom, đường ngang ngoài tuyến chính có 15 vị trí vướng mắc. Thủ tục thu hồi và bồi thường đất tại các xã Duy Sơn (Duy Xuyên), Phú Thọ (Quế Sơn) chưa xong; 12 vị trí còn lại chưa được thu hồi đất, cây cối, công trình gây nên khiếu nại về đơn giá bồi thường.

Lãnh đạo tỉnh đã phân tích các tồn tại trong triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn tỉnh và cho rằng các vướng mắc không có nguyên nhân từ cơ chế, chính sách mà chỉ do các bên liên quan gồm chủ dự án đầu tư, đơn vị thi công và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chưa chặt chẽ. Với các bức xúc của người dân, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho địa phương tiếp tục rà soát điểm bất cập, làm việc với chủ dự án đầu tư, đơn vị thi công, đề nghị khắc phục, tạo đồng thuận trong nhân dân. Qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch là đến quý 3 sẽ kết nối tuyến đường cao tốc từ TP.Tam Kỳ đến Núi Thành.

Q.VIỆT - C.TÚ