Khởi công 6 dự án giao thông quan trọng trong tháng 7.2016

CÔNG TÚ |

(QNO) - Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho hay: có 6 dự án đầu tư hạ tầng đường bộ chuẩn bị triển khai trên thực địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó bao gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT605, đoạn km8+800-km14+000 (đoạn từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến ĐT609); nâng cấp, mở rộng ĐT607, lý trình km14+565,62-km22+398 (giai đoạn 1 từ km14+565,62-km18+000); nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT608, đoạn km4+714,82-km7+956,54); đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến quốc lộ 1 (tại ngã ba Cây Cốc, Thăng Bình); đường nối từ quốc lộ 1 (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 14E; đường vào trung tâm xã A Xan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn 1).

Được biết, tổng kinh phí (kể cả vốn giải phóng mặt bằng) thực hiện đoạn km8+800-km14+000, tuyến ĐT605 là gần 80,466 tỷ đồng; hơn 268,297 tỷ đồng chi cho đoạn tuyến thuộc ĐT607; hơn 119,467 tỷ đồng thi công đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An. Cạnh đó, tổng mức đầu tư dự án đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến quốc lộ 1 chiếm gần 163,868 tỷ đồng; đường nối từ quốc lộ 1 đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 14E cần hơn 80,157 tỷ đồng; hơn 185,732 tỷ đồng sẽ bố trí làm đường vào trung tâm xã A Xan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang.

Kinh phí từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tích cực phối hợp cùng các huyện, thị xã, thành phố liên quan tập trung đảm bảo mặt bằng sạch khởi công đúng hạn định.

CÔNG TÚ