Khởi công công trình Trung tâm VH-TT&TT-TH Điện Bàn

NGỌC ĐỨC |

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn vừa khởi công xây dựng công trình Trung tâm VH-TT&TT-TH thị xã.

Công trình do UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn 25 tỷ đồng, diện tích mặt sàn hơn 2.800m2 gồm khối hành chính văn phòng và hội trường có sức chứa 630 chỗ ngồi.

Công trình nhằm mục đích phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao, du lịch và truyền thanh - truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa - thể thao và du lịch, hoạt động truyền thanh tại cơ sở.

TAGS