Kiểm tra, giải quyết các trường hợp còn vướng mắc giải phóng mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng vừa ký Công văn số 4957 đề nghị UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về việc kiểm tra, giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Núi Thành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức kiểm tra các vị trí còn vướng mắc về mặt bằng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường cao tốc để giải quyết kịp thời, bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công kịp tiến độ. Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng giá thay thế đối với hạng mục di dời hệ thống điện của các mỏ đá ở xã Tam Nghĩa…

VĂN PHIN