Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm chở hàng quá tải

TÙNG CHI |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3143/UBND-KTN yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác liên ngành cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch chuyên đề tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cơi nới thành, thùng xe, chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và một số tuyến đường thường xuyên có phương tiện vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Công văn yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chức năng quản lý về giao thông chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông và công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, bổ sung đầy đủ các biển báo về tải trọng cầu, đường trên các tuyến đường do địa phương quản lý. Bên cạnh đó, thành lập tổ công tác cấp huyện, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt nghiêm các phương tiện ô tô có hành vi vi phạm; kiên quyết không để tình trạng xe chở hàng hóa, vật liệu quá tải diễn ra trên địa bàn. Các đơn vị liên quan: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh, các cơ quan truyền thông trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thành, thùng xe, chở hàng quá tải trọng cho phép.