Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 1 giai đoạn 2

VĂN PHIN |

(QNO) - Công ty Cienco 5 BOT thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Núi Thành đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 tại Trạm thu phí Tam Kỳ (xã Tam Xuân 1) và km1021+500-km1027 đoạn qua xã Tam Nghĩa (Núi Thành).

Hiện nay, Cienco 5 BOT chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 tại các địa điểm trên. Tuy nhiên, hiện đang vướng mặt bằng hộ gia đình ông Ngô Công Cầu (xã Tam Xuân 1). Ông Cầu đã nhận tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào ngày 19.2.2016 nhưng vẫn không thống nhất bàn giao mặt bằng. Tại km1021+500-km1027 đoạn qua xã Tam Nghĩa, đến nay địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư 3,3km. Tuy nhiên, mặt bằng còn vướng đất và cây cối nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án và thời gian thu phí hoàn vốn của dự án thành phần 2 mở rộng quốc lộ 1 theo đúng chủ trương của Bộ GTVT, Cienco 5 BOT đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Núi Thành có kế hoạch sớm bàn giao mặt bằng sạch để nhà đầu tư triển khai thi công dự án.

VĂN PHIN