Lập biên bản 48 xe vi phạm cơi nới thùng

CÔNG TÚ |

Tổ kiểm tra liên ngành vừa kết thúc đợt 1 kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng xe, chở quá trọng tải quy định trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 ngày, tổ đã thực hiện kiểm tra tại một số tuyến đường, như ĐT605, ĐT609, ĐT610, ĐT611, ĐT616, ĐT618, quốc lộ 1, quốc lộ 14E, quốc lộ 14B và đường Hồ Chí Minh. Kết quả có 68 xe vi phạm và đã xử lý cắt thùng tại chỗ 5 xe, lập biên bản 48 trường hợp. Đồng thời các thành viên cũng đã tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, các doanh nghiệp vận tải hiểu được tác hại của việc chở hàng quá trọng tải cho phép.

CÔNG TÚ