Lắp đặt 30 điểm báo dừng, đỗ tuyến xe buýt Tam Kỳ - Hội An

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Hội An phối hợp triển khai lắp đặt 30 điểm báo dừng, đỗ trên tuyến xe buýt Tam Kỳ - Hội An và ngược lại.

Trong đó, trên địa bàn TP.Tam Kỳ có 8 vị trí, trên tuyến đường 129 có 8 vị trí và trên địa bàn TP.Hội An có 14 vị trí. UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh sử dụng kinh phí hoạt động sự nghiệp chuyên ngành phục vụ đảm bảo an toàn giao thông trong dự toán năm 2018 để triển khai thực hiện việc lắp đặt biển báo vị trí dừng, đỗ nêu trên. Đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa tuyến xe buýt Tam Kỳ - Hội An đi vào hoạt động.

M.L