Lộ trình gắn phù hiệu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ô tô tải

CÔNG TÚ |

(QNO) - Sở Giao thông vận tải vừa có thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh về lộ trình gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cụ thể áp dụng như sau: trước ngày 1.1.2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên; trước ngày 1.7.2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn; trước ngày 1.1.2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn; trước ngày 1.7.2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Được biết, lộ trình trên được triển khai căn cứ theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 9/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

CÔNG TÚ