Nam Trà My phát triển giao thông lên vùng sâm

PHƯƠNG THUẬN |

Nghị quyết số 02 của HĐND huyện Nam Trà My (ban hành năm 2015) về phát triển hạ tầng vùng sâm Ngọc Linh, đến nay đã hoàn thiện tuyến đường giao thông từ quốc lộ 40B nối với trung tâm xã Trà Linh theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn (GTNT) loại A.

Thi công đường lên vườn sâm gốc Tắc Ngo xã Trà Linh.
Thi công đường lên vườn sâm gốc Tắc Ngo xã Trà Linh.

Đồng thời đang xây dựng mới các tuyến đường theo tiêu chuẩn GTNT loại A, gồm: Tắc Pong - Tắc Ngo hơn 8km, tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng; từ UBND xã Trà Linh đi Măng Lùng hơn 11,6km, gần 150 tỷ đồng; Măng Lùng đi huyện Đắc G’Lây (tỉnh Kon Tum) dài 10,4km, gần 130 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2018, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu chống biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh hỗ trợ, huyện Nam Trà My sẽ đầu tư mở tiếp 5km đường nối từ làng Măng Tó (xã Trà Cang) lên trung tâm xã Trà Linh, giúp thông tuyến từ quốc lộ 40B đi Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh dài 33,7km. Qua đó, sẽ góp phần tích cực trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào vùng sâm Ngọc Linh, mở ra hướng phát triển du lịch khám phá núi Ngọc Linh và tìm hiểu về văn hóa, đời sống người dân bản địa, tạo nền tảng vững chắc cho công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Nam Trà My.

PHƯƠNG THUẬN