Nâng cao chất lượng nhà ở

|

TP.Tam Kỳ đã có những nỗ lực để phát triển nhà ở dân cư trên địa bàn theo hướng hiện đại và bền vững.Từ khi được công nhận là đô thị loại III, Tam Kỳ có những điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện hơn. Vấn đề nhà ở dân cư trên địa bàn vì thế cũng có nhiều khởi sắc. Hiện nay, diện tích sàn nhà ở bình quân trên đầu người khu vực nội thị là 17,59m2. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, khá kiên cố và bán kiên cố là 99,5%. Tuy nhiên, người dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn để nâng cao chất lượng nhà ở. Các công trình hạ tầng được triển khai xây dựng nên phải sắp xếp lại. Số lượng nhà không kiên cố tại khu vực ngoại thị vẫn còn nhiều. Trong khi đó, vì vướng các quy hoạch nên người dân không xây mới hoặc sửa chữa nhà ở được.Thực hiện chương trình phát triển đô thị loại II, những năm qua, TP.Tam Kỳ tập trung nhiều nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới. Qua đó, người dân có điều kiện xây dựng các khu nhà ở chất lượng. Có thể kể đến như: khu đô thị mới Tân Thạnh, khu tái định cư Tứ Hiệp, khu dân cư Tây An Hà - Quảng Phú... Đối với các khu dân cư hiện hữu, thành phố tiến hành cải tạo và chỉnh trang theo nguyên tắc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phúc lợi công cộng xã hội để người dân xây dựng nhà ở trong sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, dọc theo một số tuyến đường, nhà ở được xây dựng theo dạng phân lô, hình thức kiến trúc đẹp, khang trang.Nhà ở dân cư ở khu vực ngoại thị được giải quyết bằng việc nâng cấp và khớp nối hệ thống giao thông. Các dự án đang được triển khai như: đường nối đường Điện Biên Phủ với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường nối Cụm công nghiệp Trường Xuân với Khu công nghiệp Thuận Yên, nâng cấp đường ĐT 616, mở rộng đường Tam Kỳ - Tam Thanh… sẽ tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn từ nội thị đến các vùng ven, qua đó, hình thành nên những khu đô thị mới để người dân nâng cao diện tích nhà ở. Ngoài ra, việc công bố quy hoạch chung TP.Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu, đồng thời hủy bỏ 10 đồ án quy hoạch không phù hợp đã tạo điều kiện cho người dân phát triển nhà ở bền vững.Để đạt chỉ tiêu 29,08m2 sàn/người vào năm 2020 như Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam và đáp ứng chỉ tiêu 29m2 sàn/người của Chương trình phát triển đô thị quốc gia theo Quyết định 1659/QĐ-TTg của Chính phủ, TP.Tam Kỳ cần có thêm 2,47 triệu mét vuông sàn nhà ở. Vì vậy, trong Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020, thành phố đặt ra các giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từng bước cải tạo các khu dân cư cũ đạt tiêu chuẩn quy định và kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà ở mới. Ông Dương Văn Tuấn - Phó phòng Quản lý đô thị TP.Tam Kỳ cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ có quy chế đặc biệt để bảo vệ môi trường các khu dân cư. Đồng thời chú trọng hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng xã hội để nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân trên địa bàn”.TƯỜNG QUÂN