Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 ở Đông Giang

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 trên địa bàn huyện Đông Giang, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường ĐT609, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khai thác tiềm năng, phát triển du lịch của địa phương.

Theo đó, sẽ mở rộng mặt đường ĐT609 đoạn km71+578 - km74+578 từ 3,5m lên 5,5m (kết cấu mặt đường bê tông nhựa) và thảm bê tông nhựa trên đoạn tuyến km69+631 - km71+578 (đoạn km68+508 - km69+631 đã có mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5m giữ nguyên không đầu tư); mở rộng khổ cầu lên 7,5m cho 2 cầu bản có bề rộng hẹp trên đoạn tuyến. Đồng thời sửa chữa và bổ sung biển báo, sơn kẻ đường… trên đoạn tuyến km68+508 - km74+578 theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 6,07km với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2021.

TAGS