Nạo vét 3km lòng sông Thu Bồn, khu vực cửa biển Cửa Đại - Hội An

ĐÔNG PHƯƠNG |

Để đảm bảo giao thông thủy trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm và tăng cường khả năng thoát lũ tại khu vực Cửa Đại trên sông Thu Bồn, UBND tỉnh đã đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thống nhất việc nạo vét lòng sông Thu Bồn (đoạn tuyến Hội An - Cửa Đại) với phạm vi, chiều dài luồng nạo vét khoảng 03km tính từ phao số 0 (cửa biển Cửa Đại) ngược về phía thượng lưu sông Thu Bồn. Chiều rộng luồng: 100m tính từ tim sông ra hai bên, cao độ đáy luồng nạo vét đạt -5,5m (so với hải đồ). Kinh phí thực hiện nạo vét do doanh nghiệp đảm nhận, được cân đối từ nguồn cát tận thu trong quá trình nạo vét.

Được biết, tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm trên địa bàn tỉnh dài khoảng 23,5km, là tuyến vận tải thủy chính, do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Trong đó có đoạn Hội An - Cửa Đại trên sông Thu Bồn dài 6,5km và đoạn Cửa Đại - cảng Bãi Làng (Cù Lao Chàm) dài khoảng 17km. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, đoạn tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cửa Đại được quy hoạch nâng cấp đạt độ sâu cho cỡ tàu 300 tấn đi lại đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện trạng đoạn tuyến đường thủy này chỉ có chiều sâu từ -1,6m đến -2,2m (so với hải đồ), nhiều chỗ bị bồi lấp chỉ còn dưới 1,0m, khó khăn cho các phương tiện giao thông đường thủy đi lại, ra vào cảng Hội An.

ĐÔNG PHƯƠNG