Ngày 30.11, Núi Thành phải dứt điểm mặt bằng dự án đường cao tốc

CÔNG TÚ |

(QNO) - Để nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo kịp thời về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Núi Thành, sáng 16.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của chính quyền huyện và các sở, ban ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Trần Đình Tùng chỉ đạo tháo gỡ sớm mặt bằng ở vị trí ưu tiên.
Phó Chủ tịch Trần Đình Tùng chỉ đạo tháo gỡ sớm mặt bằng ở vị trí ưu tiên.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Núi Thành, huyện đã hoàn thành kiểm kê 2.077/2.077 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc. Đồng thời, địa phương lập, thẩm định và phê duyệt 104 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.062 hộ bị ảnh hưởng và có 1.891 hộ đã nhận tiền. Hiện nay, huyện đang trình thẩm định phê duyệt 3 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ còn lại. Báo cáo nêu rõ, Núi Thành thực tế bàn giao xong 25,128/28,042km mặt bằng sạch hoàn toàn; còn lại 2,914km chưa thể bàn giao do 171 hộ chưa nhận tiền. Trong số 1.947 mồ mả bị ảnh hưởng phải di dời, huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả 1.875 mộ (72 mộ còn lại đang lập phương án do phải thúc tra theo yêu cầu của nhân dân).

Nhằm thực hiện hoàn thành GPMB dự án, UBND huyện đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, chủ đầu tư giải quyết về giá đất cụ thể để giao đất thô; nguồn vốn hỗ trợ phần san nền, xây lắp khu nghĩa địa cho cải táng mồ mả; mức hỗ trợ đất rừng phòng hộ; hỗ trợ đối với các hộ có đất ở bị thu hồi nhưng không có nhà trên đất ở, hoặc làm nhà trên đất không phải là đất ở; trường hợp sử dụng là đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất ảnh hưởng công trình đường điện…

Thời gian đến, Núi Thành đặt mục tiêu tiếp tục kiểm tra từng trường hợp vướng mắc, phân nhóm đối tượng để tổ chức đối thoại, giải thích, vận động các hộ sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng; kịp thời bổ sung những thiếu sót cho nhân dân. Trường hợp nhiều lần giải thích, vận động nhưng các hộ không chấp hành thì củng cố hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng yêu cầu Núi Thành phải hoàn thành GPMB sạch dự án cao tốc hạn cuối ngày 30.11 năm nay. Trước mắt, các đơn vị đảm nhận công tác bồi thường trên địa bàn huyện cần có sự phối hợp, nghiên cứu chia sẻ khối lượng cần thực hiện để đảm bảo công việc trôi chảy. Những vị trí nào ảnh hưởng trực tiếp đến thi công công trình, địa phương và đơn vị liên quan cần khẩn trương ưu tiên tháo gỡ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu.

CÔNG TÚ