Nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơ chế đầu tư xây dựng

T.D |

(QNO) - Sáng nay 20.4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Phía đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì.

Thông qua các báo cáo, ý kiến từ các bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội đầu tư, xây dựng và các địa phương, hội nghị đã nhận diện những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực này để có thể đưa ra những giải pháp. Hướng đến sự kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát.

Theo nhận định của hội nghị, các hoạt động đầu tư xây dựng hiện phải chịu sự điều chỉnh của quá nhiều luật, nghị định, nghị quyết Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành và hơn mấy chục ngàn tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật (xác định chủ trương đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng và kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào vận hành khai thác…). Những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, tiến độ bồi thường kéo dài, công tác cấp giấy sử dụng đất chưa theo kịp quy hoạch và quy định về thời hạn chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa các luật không thống nhất đã gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Không chỉ vậy, hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong ngành xây dựng đã trở thành rào cản lớn cho doanh nghiệp phát triển, khiến hiệu quả quản lý nhà nước bị hạn chế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng các bộ, ngành, địa phương phải nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, nhất là đơn giá, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn… Tập trung tháo gỡ khó khăn của việc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, đặc biệt là vốn đầu tư năm 2018. Không thể để tình trạng cơ quan chức năng “ngâm” hồ sơ đầu tư xây dựng kéo dài và chỉ ngay ra những cơ quan, đơn vị vi phạm để chấn chỉnh và hoàn thiện thể chế tốt hơn.

Thủ tướng cho rằng sự chồng chéo trong quản lý và các văn bản pháp lý liên quan hiện đang là rào cản cần phải được nhanh chóng sửa đổi theo hướng đơn giản và cụ thể hơn. Tập trung tháo gỡ thể chế pháp luật, nhất là loại bỏ những thủ tục rườm rà, cá nhân, tập thể vô cảm làm chậm trễ quá trình đầu tư xây dựng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư xây dựng cơ bản là một yêu cầu bức thiết, tháo gỡ tạo mọi điều kiện cho đầu tư tư nhân, xã hội hóa nguồn lực. Tăng cường quản lý đầu tư công, chống thất thoát, tham nhũng, chống phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

T.D