Nợ khó đòi

SÁU CÒI |

Ngày 17.4, các bên liên quan đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành thi công hoàn trả tuyến đường ĐH9.DX (đoạn km1+76,54 - km1+902,51) thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên. 

Sáu Còi được biết rằng, đoạn tuyến đường này được Công ty CP Sông Đà 2 thuê để làm đường công vụ vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công gói thầu số 4, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn nằm trong 65km đầu tiên, nguồn vốn JICA) theo hợp đồng ký với UBND huyện Duy Xuyên vào ngày 8.5.2015. Điều đó đồng nghĩa, kể từ khi dự án thông xe 65km đầu tiên từ tháng 8.2017, đến nay nhà thầu này mới thực hiện xong cam kết.

Nhưng muộn còn hơn không, bởi lẽ theo phản ánh của huyện Duy Xuyên, một số nhà thầu khác vẫn chưa hoàn trả 2 tuyến đường ĐH1.DX và ĐH8.DX được mượn làm công vụ, cùng với đó là 3 đường gom và đường ngang khác phục vụ nhân dân đi lại.

Xin được nhắc lại, trong quá trình triển khai dự án đường cao tốc qua địa bàn Quảng Nam, Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các nhà thầu đã thỏa thuận, thống nhất với Sở GTVT và các địa phương về việc sử dụng và sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương làm đường công vụ để thi công công trình.

Những năm qua, đặc biệt là sau khi công trình thông xe toàn tuyến vào tháng 9.2018, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản gửi Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề nghị chủ đầu tư Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo các nhà thầu tuân thủ cam kết.

HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều lần lên tiếng, phản ánh ý kiến của cử tri. Tuy nhiên, đường do tỉnh quản lý hiện còn 2 tuyến ĐT611 (đoạn km0+000 - km6+800, thuộc Quế Sơn) và ĐT617 (đoạn km0+000 - km5+400 thuộc Núi Thành) chưa được hoàn trả theo biên bản thống nhất vào năm 2014, sau đó là cam kết thực hiện xong trong năm 2018.

Với đường huyện và đường xã, ngoài các tuyến đường ở Duy Xuyên mà Sáu Còi vừa đề cập, nhà thầu chưa “trả nợ” một số tuyến đường tại Phú Ninh, Tam Kỳ và Núi Thành. Cùng với đó là 4 tuyến đường ngang, đường gom của Tam Kỳ. Niềm tin vào sự hứa hẹn của chủ đầu tư và nhà thầu từ phía địa phương và nhất là người dân cạn dần theo thời gian, một khi hành động hoàn trả nằm… trên giấy.

Trong tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VEC chỉ đạo ban quản lý dự án, nhà thầu trả nợ hoàn thành trong năm nay. Nếu các bên liên quan không tuân thủ, VEC sớm có văn bản phản hồi để địa phương báo cáo cấp thẩm quyền có phương án giải quyết dứt điểm.