Nông Sơn: 1,5 tỷ đồng xây dựng cầu Khe Cầu

MINH THÔNG |

Ngày 11.11, UBND huyện Nông Sơn cùng Công ty TNHH Phước Thuận (đơn vị thi công) tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình cầu Khe Cầu, xã Phước Ninh.

Cầu Khe Cầu gồm một nhịp bản bê tông cốt thép, dài hơn 9m (chưa tính 2 đường dẫn), rộng 5m, tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia. Sau  gần 8 tháng thi công, công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đạt yêu cầu về thẩm mỹ. UBND huyện Nông Sơn cùng đơn vị thi công nghiệm thu bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MINH THÔNG