Núi Thành cố lên!

SÁU CÒI |

Tuần vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh và những ai quan tâm tới tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn Quảng Nam đã có thể bớt căng thẳng hơn khi Phú Ninh, Thăng Bình và Duy Xuyên lần lượt về đích. Sau rất nhiều phát sinh, vướng mắc, 3 huyện trên giờ đây thực hiện đảm bảo tiến độ như cam kết với UBND tỉnh và vượt 10 ngày so với Trung ương yêu cầu. Như vậy, Quảng Nam hiện đã có 5/6 địa phương (Tam Kỳ, Quế Sơn xong trước đó) cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu kiểm tra thực địa GPMB qua Núi Thành. Ảnh: S.C
Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu kiểm tra thực địa GPMB qua Núi Thành. Ảnh: S.C

Theo thông tin ông Lê Văn Sinh - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng (Sở GTVT), Tổ trưởng tổ giúp việc Ban Chỉ đạo GPMB dự án mở rộng QL 1 cung cấp, tính đến ngày 23.6, Quảng Nam đã bàn giao xong 29,3km chiều dài cần xây dựng tại dự án thành phần 1 (đoạn km947 - km987), đạt 100% kế hoạch. Ở dự án thành phần 2 (đoạn Km987 - Km1027), tỉnh Quảng Nam bàn giao được 25,99/27,7km. Trong đó, Núi Thành là huyện cuối cùng còn lại trong cuộc đua về đích vào cuối tháng 6 này. Dù có nhiều cố gắng xoay xở với chiều dài cần GPMB lên tới 24,455km, địa phương cũng đã bàn giao được 22,787km. Chỉ còn gần 1,7km chiều dài, huyện đang tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực có thể để nỗ lực “trả” xong khối lượng đang “nợ”. Thế nhưng, khu vực cần được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lúc này ở Núi Thành lại rơi vào các địa điểm đông dân cư. Nơi đó, ông Nguyễn Bá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo GPMB dự án mở rộng QL 1 đã đúc kết: “Nó không theo quy trình sẵn có, mọi khó khăn có thể phát sinh bất kỳ lúc nào”.

Gần tới thời hạn cuối, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng các ngành, đơn vị có liên quan liên tục “vi hành” thực địa tại từng xã, thị trấn ở Núi Thành để giải quyết trực tiếp mọi vướng mắc. Về phần mình, địa phương sẽ tập trung công tác vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ có phương án được phê duyệt. Riêng 10 hộ chưa bố trí tái định cư, họ đã có đất sẵn trong các khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Do đó, huyện không chịu áp lực phải xây dựng khu tái định cư tập trung. Thách thức vẫn rất lớn, Sáu Còi hy vọng rằng cả hệ thống chính trị ở địa phương phía nam của tỉnh sẽ linh hoạt, sáng tạo và bình tĩnh áp dụng nhiều giải pháp để “hóa giải” khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn nước rút. Núi Thành cố lên!

SÁU CÒI