Núi Thành: Kiểm kê xong 2.909 hộ bị ảnh hưởng dự án mở rộng quốc lộ 1

CÔNG TÚ |

Sáng qua 7.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Núi Thành báo cáo tiến độ tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ xây dựng dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn huyện.

Dự án mở rộng QL 1 đoạn qua địa bàn Núi Thành dài 24,5km (km996+500 - km1021+500), trong đó đoạn ngoài đô thị có mặt cắt 20,5m dài 14km, đoạn trong đô thị có mặt cắt 25,5m dài 10,5km. Theo báo cáo của UBND huyện, đến ngày 6.5, Núi Thành đã kiểm kê xong 2.909/2.993 hộ bị ảnh hưởng, 84 hộ còn lại chưa thực hiện do chưa thống nhất phạm vi xác định vệt kiểm kê, điều chỉnh phạm vi mặt cắt, một số trường hợp vắng chủ, chủ hộ không hợp tác. Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất được Sở Tài nguyên - môi trường phê duyệt xong. Huyện đã thực hiện thu hồi đất 1.983 trường hợp, bàn giao mặt bằng được 18,504/24,455km; dự kiến đến ngày 20.5 bàn giao thêm khoảng 2,8km. Về tái định cư (TĐC), địa phương làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thống nhất giao 24 lô tại thị trấn Núi Thành và 31 lô tại Tam Anh Nam để bố trí cho các hộ bị giải tỏa. Đồng thời tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng khu TĐC tại Tam Xuân 2. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Núi Thành tiếp tục nêu lên một số vướng mắc, khó khăn trong việc chuyển mục đích đất lúa sang đất ở để bố trí TĐC; bồi thường cho tổ chức tôn giáo; di dời đường điện viễn thông, cây xăng dầu; nối và cấp nước sạch; người dân cản trở thi công; bố trí kinh phí bồi thường...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ cho giai đoạn GPMB nước rút. Huyện cần cử riêng một cán bộ chuyên trách lo việc TĐC cùng với cấp xã, thị trấn; quan tâm giải quyết những kiến nghị từ phía địa phương, tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Các xã, thị trấn có dự án đi qua phải thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân; tổ chức vận động, tuyên truyền trên cơ sở nắm vững chuyên môn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cũng yêu cầu huyện, cơ quan thực hiện GPMB tập trung triển khai tại thị trấn Núi Thành, các xã còn lại làm theo kiểu cuốn chiếu nhằm đẩy nhanh tiến độ.

CÔNG TÚ