Phân bổ 9,3 tỷ đồng cho 3 dự án khởi công mới năm 2018

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp 9,3 tỷ đồng cho 3 đơn vị để thực hiện 3 dự án khởi công mới năm 2018 đã đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định. Số tiền này được trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2017 chuyển sang năm 2018 theo sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong đó, dự án cầu Khe Gai (UBND huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư) có tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng được phân bổ 6 tỷ đồng. Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải có mức đầu tư 3,5 tỷ đồng được phân bổ 2,3 tỷ đồng. Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng được phân bổ 1 tỷ đồng.

CHÂU NỮ