Phê duyệt 13 tuyến đường thủy nội địa địa phương

LAN NHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt và giao Sở GTVT tổ chức khảo sát, công bố luồng và chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan quản lý, bảo trì 13 tuyến đường thủy nội địa địa phương với tổng chiều dài 185km.

Các tuyến đường thủy nội địa địa phương gồm: sông Vu Gia (điểm đầu ngã ba Đại Nghĩa, Đại Lộc - điểm cuối thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang), sông Yên (ngã ba sông Yên, Đại Lộc - Para An Trạch, Điện Bàn), sông Thu Bồn II (phà Nông Sơn, Nông Sơn - cầu Tân An, Hiệp Đức), sông Cổ Cò (Cửa Đại, Hội An - đập Điện Dương, Điện Bàn), sông Duy Vinh (ngã ba An Lạc, xã Duy Vinh - ngã ba An Phước, xã Duy Phước, Duy Xuyên), sông Bà Rén (ngã ba sông Trường Giang, xã Duy Vinh - cầu Bà Rén, Quế Sơn), sông Tam Kỳ (ngã ba sông Trường Giang, xã Tam Hòa, Núi Thành - suối Vũng Giang, xã Tam Ngọc, Tam Kỳ), sông An Tân (ngã ba sông Trường Giang, xã Tam Quang - cầu An Tân, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành), sông Bàn Thạch (cầu Tam Phú, xã Tam Phú - hồ Sông Đầm, xã Tam Thăng, Tam Kỳ), sông Đò (ngã ba sông Cổ Cò, phường Cửa Đại - ngã ba sông Thu Bồn, phường Cẩm Thanh, Hội An), sông Cẩm Thanh (ngã ba sông Cổ Cò - ngã ba sông Thu Bồn, phường Cẩm Thanh), tuyến ven biển phía đông đảo Cù Lao Chàm (Bãi Bắc - Bãi Hương, xã Tân Hiệp, Hội An), tuyến quanh xã đảo Tam Hải (Núi Thành).

LAN NHI