Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Phải hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 trong tháng 6

CÔNG TÚ |

Chiều qua 3.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng đi với đoàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công trường thi công mở rộng tại Bình Tú (Thăng Bình), một số điểm ở Núi Thành và tặng quà động viên nhà thầu. Tại cuộc họp diễn ra ở Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu báo cáo khái quát với Phó Thủ tướng về GPMB dự án mở rộng QL 1 qua địa bàn Quảng Nam. Theo đó, dự án thành phần 1 (đoạn Km947 - Km987) có 2.660 hộ dân bị ảnh hưởng đến; đến nay, tỉnh đã bàn giao cho nhà đầu tư  22,16km/28,2km. Dự án thành phần 2 (đoạn Km987 - Km1027) có 3.308 hộ dân bị ảnh hưởng, đến ngày 31.5, tỉnh đã bàn giao được 23,136km/27,7km, đạt 83,5%. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương bàn giao dứt điểm mặt bằng còn lại trước ngày 30.6. Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu cho biết, trên địa bàn tỉnh có đến 2 trạm thu phí hoạt động với khoảng cách 53km (nhỏ hơn quy định là 70km), đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét tổng thể các trạm thu phí hoàn vốn BOT toàn tuyến QL 1 để điều chỉnh vị trí trạm thu phí Tam Kỳ đảm bảo khoảng cách quy định; đồng thời cho phép bổ sung kinh phí xây dựng các trạm thu phí mới này vào các dự án BOT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án là công trình thiết thực và to lớn phục vụ nhân dân, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII. Bởi vậy, yêu cầu Quảng Nam tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngoài nâng cao nhận thức, các cơ quan, tổ chức phải đề cao trách nhiệm cá nhân một cách cụ thể, tập trung tốt nhất cho công tác GPMB, vào cuộc vận động, quan tâm hỗ trợ nhân dân; xây dựng khu TĐC trên tinh thần phục vụ nhân dân. Bằng mọi cách phải bàn giao xong mặt bằng dự án mở rộng QL 1 trong tháng 6 này. Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đảm bảo mỹ thuật, chất lượng; đảm bảo an toàn giao thông.

CÔNG TÚ