Quảng Nam có 19 tuyến đường tỉnh với gần 370km

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam có 19 tuyến đường tỉnh (ĐT) với chiều dài 369,1km. Trong đó có 42,6km đường xếp loại 2; 125,6km xếp loại 3; 102,8km xếp loại 4 và 98,2km xếp loại 5.

Đó là số liệu trong Quyết định số 472/QĐ-UBND của UBND tỉnh về công bố xếp loại đường các tuyến ĐT năm 2019 ở Quảng Nam. Việc xếp loại các tuyến ĐT nêu trên là cơ sở để xác định giá cước vận tải đường bộ từ năm 2019.

Đó là các tuyến: ĐT.603 (Tứ Câu - Điện Ngọc); ĐT.603B (Điện Ngọc - Cửa Đại); ĐT.605 (Điện Hòa - Điện Hồng); ĐT.606 (Azứt - Tr'Hy); ĐT.607 (Điện Ngọc - Hội An); ĐT.607B (ngã ba Lai Nghi - ngã ba Thống Nhất); ĐT.608 (Vĩnh Điện - bến phà Thanh Hà);  ĐT.609 (Vĩnh Điện - An Điềm); ĐT.609B (Đại Hiệp - Kiểm Lâm); ĐT.610B (Đình An - Vân Ly); ĐT.611 (Hương An - Trung Phước);  ĐT.611B (Đông Phú - Phú Bình); ĐT.612 (Bình Quý - Tiên Sơn); ĐT.613 (Bình Nguyên - Bình Minh); ĐT.613B (Bình Minh - bến đò Tam Hải); ĐT.614 (Tiên Kỳ - Việt An); ĐT.615 (Tam Thăng - Tiên Cẩm); ĐT.617 (Tam Hiệp - Tam Trà); ĐT.618 (Tam Quang - thị trấn Núi Thành).

CHÂU NỮ